Fasteregler ved narkose (2-12 år)

Ørelægerne Fredericia, Vendersgade 26, 2. sal
7000 Fredericia - Tlf.: 75 92 05 20
Læs venligst dette grundigt igennem.

Denne information afløser ikke den ved forundersøgelsen udleverede materiale, men skal læses som et supplement.

Faste defineres betyder: “afholdenhed fra (visse slags) mad og evt. drikke af sundhedsmæssige grunde”. Faste benyttes forud for fuld narkose.
Når fuld narkose indledes afslappes svælgmusklerne der beskytter mod overløb fra spiserør. Samtidigt forsvinder beskyttelsen mod aspiration (aspiration = Indånding eller optagelse af væske eller faste stoffer i lungerne). Aspiration undgås ved af følge fastereglerne.

I tidsrummet fra 6 timer før og indtil “bedøvelsen” indledes, må der intet fast føde indtages.

Indtil 2 timer før må man drikke 1 glas tynd vandig væske fx saftevand eller æblejuice. Der må ikke indtages mælkeprodukter eller juice med frugtkød. Der må ikke tygges tyggegummi. Børn der ammes, må ammes indtil 6 timer før anæstesi.

Børn der faster før operation, vil i langt de fleste give udtryk for at de er sultne og vil, som oftest ”plage” for at få noget at spise. Betragt dette som sundhedstegn. Vær opmærksom på, at barnet ikke tager skade af at faste i henhold til fastereglerne. Tværtimod vil et barn der ikke er fastende i henhold til fastereglerne, blive udsat for en unødig risiko.

Smertebehandling

1 time før anæstesi og operation indledes gives/tages smertestillende som foreskrevet. Dette mindsker behovet for smertestillende behandling under operationen og kan give en lettere narkose og dermed er barnet mindre irritabelt i opvågningen. Efter operationen kan der være behov for smertebehandling i 7-10 dage.

Sport

Ved at holde sig i ro i mindst 1 uge efter operationen, mindskes risikoen for, at der kommer blødning fra operationssåret. Det er samme årsag som ved smertebehandlingen at blodtryk og puls bør holdes så lavt som muligt.

 

Ørelægerne Fredericia, Vendersgade 26, 2. sal
7000 Fredericia - Tlf.: 75 92 05 20